Розвиток пішохідних зон та громадських просторів

 Реконструкція Контрактової площі та вул. Сагайдачного зі створенням пішохідної зони.
• Створення пішохідної зони на Лук’янівській площі, з реконструкцією ТПВ.
• Створення пішохідної зони та парку на Либідській площі.
• Розвиток громадського про стору у кварталі: Костянтинівська — Ярославська — Межигірська — Введенська, з перекриттям автомобільного
руху по вул. Щекавицькій.
• Перекриття транзиту та ство рення пішохідної зони на Печерській площі.
МЕТА : Підвищення туристич ної привабливості міста. Ство рення комфортних умов для дозвілля та соціалізації населення.